Radiotherapie

Het Catharina Ziekenhuis heeft als een van de weinige ziekenhuizen in de regio een afdeling Radiotherapie. Per jaar komen op deze afdeling ongeveer 4.000 patienten voor radiotherapie, dat we vaak bestraling noemen.

Radiotherapie

Het Catharina Ziekenhuis heeft als één van de weinige ziekenhuizen in de regio een afdeling Radiotherapie. Per jaar komen op deze afdeling ongeveer 4.000 patiënten voor radiotherapie, dat we vaak 'bestraling' noemen. De afdeling is in het Catharina Kanker Instituut, waar op 1 locatie alle zorg voor patiënten met kanker is gebundeld. 

Wat is Radiotherapie?

Radiotherapie noemen we ook wel bestraling. De bedoeling van radiotherapie is de zieke cellen (het kankergezwel) onherstelbaar te beschadigen. Radiotherapie kunnen we op twee manieren toepassen: als uitwendige bestraling en als inwendige bestraling. Meestal bestralen we uitwendig. De voorlichtingsfilms geven een goed beeld van de behandelingen.

Radiotherapie in het Catharina Kanker Instituut

De afdeling radiotherapie staat in het Catharina Ziekenhuis niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het Catharina Kanker Instituut. Zorgverleners die gespecialiseerd zijn in kanker werken hier intensief met elkaar samen. De artsen delen met elkaar veel kennis en kunde en werken ook nauw samen met regionale huisartsen en medisch specialisten uit het hele land. Het kan zijn dat u naar het Catharina Kanker Instituut komt voor alle onderzoeken en de behandeling. Het kan ook zijn dat u vanuit een ander ziekenhuis wordt verwezen naar de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis voor alleen de bestraling. 

Het Catharina Ziekenhuis is een van de weinige ziekenhuizen die IORT aanbiedt. Omdat gezond weefsel op deze manier gespaard wordt, is de kans dat de patiënt klachten krijgt na de bestraling een stuk kleiner"

drs. Hetty van den Berg Radiotherapeut 

Bestraling tijdens de operatie

Als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland is het Catharina Ziekenhuis gespecialiseerd in Intra Operatieve Radiotherapie (IORT). Bij IORT kan de radiotherapeut tijdens de operatie een bestraling geven op de plaats waar de tumor is verwijderd. Hierdoor ontstaat zo min mogelijk schade aan de gezonde cellen. Het zijn meestal patiënten met endeldarmkanker of weke delen tumoren die voor deze behandeling in aanmerking komen. Vanaf 1 oktober 2012 is IORT ook mogelijk bij sommige borstkankerpatiënten. Lees meer over de IORT-behandeling bij borstkanker.

Het eerste gesprek met de radiotherapeut was heel fijn. Dat gaf me meteen het gevoel dat ik heel welkom was in het Catharina Ziekenhuis.”

Jos Gevers uit Schijndel werd in het Catharina Ziekenhuis bestraald.

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van de afdeling Radiotherapie is het oostelijke deel van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL): vooral Zuidoost Brabant en Noord Limburg. Dit gebied heeft ongeveer 1 miljoen inwoners. Het IKNL heeft de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis aangesteld als consulent: de radiotherapeuten adviseren diverse ziekenhuizen in de regio. Ook hebben zij wekelijks spreekuur in een aantal ziekenhuizen die voor radiotherapie verwijzen naar het Catharina Ziekenhuis.


Patiënten waarderen afdeling Radiotherapie Catharina Ziekenhuis

De afdeling Radiotherapie van het Catharina Kanker Instituut behoort volgens patiënten tot de top drie van Nederland. Met name de deskundigheid van het personeel en de omgang met de laboranten worden zeer hoog gewaardeerd. Ook het feit dat patiënten steeds met dezelfde radiotherapeut te maken krijgen en inspraak hebben op het tijdstip van de bestralingsbehandelingen, wordt als bijzonder prettig ervaren. Dat blijkt uit de uitkomsten van de CQ-index (Consumer Quality Index) Radiotherapie; een vragenlijst waarin concrete patiëntenervaringen met zorg worden gemeten.

Deel uw ervaring

Het Catharina Ziekenhuis wil haar zorg continu verbeteren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen. Was u tevreden of verliep iets juist niet naar verwachting? Dan horen we dat graag.

vragenlijst afdeling RadiotherapieHeeft u vragen over de website van de afdeling Radiotherapie? Stuur een mailtje naar inforthwebsite@catharinaziekenhuis.nl

Zorg op 1 dag

Voor pijnbestrijdende (palliatieve) bestralingsbehandeling bieden wij u de service ‘One Stop Shop’. Bij One Stop Shop vinden het gesprek met de radiotherapeut, de voorbereiding en de bestralingsbehandeling plaats op 1 dag. Na de voorbereiding verwerken wij de gevens en wordt voor u een bestralingsplan gemaakt. Dit kost wel aandacht en tijd. Houdt u er rekening mee dat u een aantal uren op de afdeling Radiotherapie verblijft. Wij hebben hiervoor een speciale beddenruimte waar u kunt rusten, lezen en eventueel een lunch kunt nuttigen.


Tevredenheidsonderzoek

Dat onze zorg goed is en voldoet aan uw verwachtingen vinden wij heel belangrijk. In de vorm vanschriftelijke of digitale patiënttevredenheidsonderzoeken en spiegelgesprekken vragen wij patiënten dan ook heel regelmatig naar hun mening.

Patiënttevredenheidsonderzoek

In de patiënttevredenheidsonderzoeken staat de kwaliteit van de voorlichting en de informatievoorziening centraal. Op dit moment vindt er een nieuw patiënttevredenheidsonderzoek plaats. Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, publiceren we deze hier.

Spiegelgesprekken

In een spiegelgesprek vertellen ongeveer tien (ex)-patiënten over hun goede en minder goede ervaringen. De betrokken zorgverleners zijnlaboranten, artsen of administratief medewerkers. Zij zijnaanwezig als toehoorders, dus op de achtergrond. Hen wordt als het ware een spiegel voorgehouden over de werkwijze en de bejegening. Het gaat om de ervaringen van de patiënt. Het gesprek wordt begeleid door een getrainde gespreksleider en vindt plaats in een prettige sfeer. Wilt u graag deelnemen of meer informatie ontvangen? Wij staan u graag te woord. Neem contact op met het secretariaat van de afdeling Radiotherapie: 040 - 239 64 00.

Kwaliteit

Incidentregistratie en -analyse

Veiligheid vinden wij heel belangrijk. Door het zorgvuldig registreren van fouten en incidenten, het analyseren en het adequaat oppakken van verbeteringen, werken we voortdurend aan de kwaliteit van zorg. Al sinds 1984 registreren we incidenten. In eerste instantie gebeurde dit niet systematisch, maar in de jaren tachtig werden incidenten wel al uitgebreid besproken en geanalyseerd. In 1989 bracht de ontwikkeling van een standaardformulier meer eenheid in de registratie. In twee stappen werd in 1995 en 1997 het systeem omgevormd tot het huidige ‘System for Monitoring and Analysis in Radiotherapy’ (SMART).

Procesafwijkingen

Een kwaliteitscirkel is opgebouwd uit een aantal gelijk gerichte handelingen die door één of meerdere disciplines wordt uitgevoerd. Deze handelingen zorgen voor een verantwoorde afronding van een deel van het radiotherapeutisch proces. Een procesafwijking kan worden hersteld door 'ingebouwde' voorzieningen in het radiotherapeutisch proces: de beveiliging. Een voorbeeld van een beveiliging is een geplande kwaliteitscontrole. Zo’n controle vindt plaats binnen de kwaliteitscirkel. Als binnen een kwaliteitscirkel een procesafwijking ontstaat, dan moet deze door een adequate beveiliging worden hersteld. In zo’n geval wordt er geen melding gedaan.

Er is sprake van een voorval als één van de volgende procesafwijkingen optreedt:

  • Kwaliteitsbreuk: een voorval dat geen ongewenste gevolgen heeft gehad doordat het op tijd en volledig is hersteld. Het voorval is echter niet binnen de kwaliteitscirkel ontdekt, maar in eencontrolemoment van een daarop volgende kwaliteitscirkel.
  • Bijna-incident: een voorval dat niet tot ongewenste gevolgen heeft geleid, doordat het volledig en op tijd is hersteld. Het voorval is echter niet in een vast controlemoment ontdekt.
  • Incident: een voorval dat tot ongewenste gevolgen heeft geleid.

Het is belangrijk om naast incidenten ook kwaliteitsbreuken en bijna-incidenten te melden. Hierdoor komen bijvoorbeeld onduidelijke of onvolledige procedures aan het licht, waartegen we actie kunnen ondernemen voordat er daadwerkelijk een incident heeft plaatsgevonden. We kunnen dus veel leren van de informatie uit kwaliteitsbreuken en bijna-incidenten.

Gedreven door het leven

Bevlogenheid en gedrevenheid zit in het DNA van de medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Gedrevenheid om het beste uit onszelf te halen en onze patiënt elke keer opnieuw de best mogelijke zorg te geven. Want gezondheid, en daarmee het leven zelf, is ons belangrijkste goed. Catharina Ziekenhuis, Gedreven door het leven.

4000

Patiënten per jaar

Op de afdeling Radiotherapie van het Catharina Kanker Instituut worden jaarlijks ongeveer 4000 patiënten behandeld.

80 %

Van de patiënten komt van andere ziekenhuizen

Zo'n 80 % van de 4000 patiënten die per jaar in het Catharina Kanker Instituut worden bestraald is doorverwezen vanuit een ander ziekenhuis.

Actueel

Patiënten enthousiast over sms-bericht bij afspraak

Eindhoven, 5 juni 2015 – Na een succesvolle proef op enkele afdelingen, stuurt het Catharina Ziekenhuis vanaf 1 juni alle patiënten een sms-bericht om hen te herinneren aan hun afspraak in het ziekenhuis. Het ziekenhuis verwacht dat het aantal mensen dat zonder af te zeggen niet op een afspraak verschijnt daardoor met een derde vermindert…

Lees meer Naar het nieuwsarchief

Meer weten?

Wilt u zeker weten wat u te wachten staat? Dan kunt u altijd een van onze thema avonden bijwonen of maak een afspraak met een specialist die u alles over uw aandoening en de behandelwijze kan vertellen.