Radiotherapie

Het Catharina Ziekenhuis heeft als één van de weinige ziekenhuizen in de regio een afdeling Radiotherapie. Per jaar komen op deze afdeling ongeveer 4.000 patiënten voor radiotherapie, dat we vaak 'bestraling' noemen. De afdeling is in het Catharina Kanker Instituut, waar op één locatie alle zorg voor patiënten met kanker is gebundeld.

Wat is radiotherapie?

Radiotherapie noemen we ook wel bestraling. De bedoeling van radiotherapie is de zieke cellen (het kankergezwel) onherstelbaar te beschadigen. Radiotherapie kunnen we op twee manieren toepassen: als uitwendige bestraling en als inwendige bestraling. Meestal bestralen we uitwendig. De voorlichtingsfilms geven een goed beeld van de behandelingen.

Radiotherapie in het Catharina Kanker Instituut

De afdeling Radiotherapie staat in het Catharina Ziekenhuis niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het Catharina Kanker Instituut. Zorgverleners die gespecialiseerd zijn in kanker werken hier intensief met elkaar samen. De artsen delen met elkaar veel kennis en kunde en werken ook nauw samen met regionale huisartsen en medisch specialisten uit het hele land. Het kan zijn dat u naar het Catharina Kanker Instituut komt voor alle onderzoeken en de behandeling. Het kan ook zijn dat u vanuit een ander ziekenhuis wordt verwezen naar de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis voor alleen de bestraling.

Bestraling tijdens de operatie

Als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland is het Catharina Ziekenhuis gespecialiseerd in Intra Operatieve Radiotherapie (IORT). Bij IORT kan de radiotherapeut tijdens de operatie een bestraling geven op de plaats waar de tumor is verwijderd. Hierdoor ontstaat zo min mogelijk schade aan de gezonde cellen. Het zijn meestal patiënten met endeldarmkanker of weke delen tumoren die voor deze behandeling in aanmerking komen. IORT is ook mogelijk bij sommige borstkankerpatiënten. Lees meer over de IORT-behandeling bij borstkanker.

Het eerste gesprek met de radiotherapeut was heel fijn. Dat gaf me meteen het gevoel dat ik heel welkom was in het Catharina Ziekenhuis.”

Jos Gevers uit Schijndel werd in het Catharina Ziekenhuis bestraald.

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van de afdeling Radiotherapie is het oostelijke deel van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL): vooral Zuidoost Brabant en Noord Limburg. Dit gebied heeft ongeveer 1 miljoen inwoners. Het IKNL heeft de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis aangesteld als consulent: de radiotherapeuten adviseren diverse ziekenhuizen in de regio. Ook hebben zij wekelijks spreekuur in een aantal ziekenhuizen die voor radiotherapie verwijzen naar het Catharina Ziekenhuis.


Patiënten waarderen afdeling Radiotherapie Catharina Ziekenhuis

De afdeling Radiotherapie van het Catharina Kanker Instituut behoort volgens patiënten tot de top drie van Nederland. Met name de deskundigheid van het personeel en de omgang met de laboranten worden zeer hoog gewaardeerd. Ook het feit dat patiënten steeds met dezelfde radiotherapeut te maken krijgen en inspraak hebben op het tijdstip van de bestralingsbehandelingen, wordt als bijzonder prettig ervaren. Dat blijkt uit de uitkomsten van de CQ-index (Consumer Quality Index) Radiotherapie; een vragenlijst waarin concrete patiëntenervaringen met zorg worden gemeten.

Deel uw ervaring

Het Catharina Ziekenhuis wil haar zorg continu verbeteren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen. Was u tevreden of verliep iets juist niet naar verwachting? Dan horen we dat graag.

vragenlijst afdeling Radiotherapie


Heeft u vragen over de website van de afdeling Radiotherapie? Stuur een mailtje naar inforthwebsite@catharinaziekenhuis.nl

Zorg op 1 dag

Voor een bestraling die met spoed dient te worden toegepast, bieden wij de service om het gesprek met de radiotherapeut, de voorbereiding en de bestralingsbehandeling plaats te laten vinden op 1 dag.

Na het maken van een zogenaamde plannings-CT-scan, worden direct alle gegevens verwerkt en wordt voor u een bestralingsplan gemaakt. Dit kost wel aandacht en tijd. Houdt u er rekening mee dat u daarom een aantal uren op de afdeling Radiotherapie verblijft. Wij hebben hiervoor een speciale beddenruimte waar u kunt rusten, lezen en eventueel een lunch kunt nuttigen.

De afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis houdt zich aan de normen voor de wachttijden die de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) heeft opgesteld. De wachttijd is door de NVRO gedefinieerd als de tijd tussen uw aanmelddatum en de start van de behandeling (bestraling). Voor een spoedbestraling geldt een wachttijd van minder dan 24 uur.


Tevredenheidsonderzoek

Wij vinden het erg belangrijk dat de zorg van de afdeling Radiotherapie goed is en voldoet aan uw verwachtingen. Met schriftelijke of digitale patiënttevredenheidsonderzoeken en interviews vragen wij onze patiënten dan regelmatig naar hun mening.

Deel Uw Ervaring

Met een computerprogramma kunnen we de waardering van patiënten direct ontvangen en hier op reageren. Hierdoor krijgen we dagelijks inzicht in de ervaringen van onze patiënten waardoor we indien nodig direct verbeteracties in gang kunnen zetten. Onze patiënten krijgen een aantal keer tijdens de behandeling een flyer.

Via de website www.deeluwervaring.nl of door de QR-code op de flyer te scannen met een mobiel apparaat, kunt u uw positieve en/of minder positieve ervaring kwijt. Met deze ervaringen kunnen we de zorg voor onze patiënten nog verder verbeteren.

Kwaliteit

Veiligheid vinden wij in ons ziekenhuis heel belangrijk. Door het zorgvuldig registreren van fouten en incidenten, het analyseren en direct verbeteren, werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg.

Incidenten registeren

Om de zorg continu te kunnen verbeteren, registreert de afdeling Radiotherapie sinds 1984 alle incidenten en bijna-incidenten. Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het proces die tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog)kan leiden. Tijdens een behandeling kan een patiënt bijvoorbeeld gevraagd worden om de adem in te houden. Als dit wordt vergeten, kan dit worden geregistreerd als een incident. De werkprocedure moet dan wellicht worden aangepast. Ook een vervolgafspraak die niet goed is gepland of een foto-opname die niet lukt, kan een incident zijn.

Registratiesysteem SMART

Het registratiesysteem dat de afdeling Radiotherapie gebruikt om incidenten te registreren, is de afgelopen jaren steeds professioneler geworden. Dit registratiesysteem werd halverwege de jaren negentig doorontwikkeld en omgedoopt tot het huidige ‘System for Monitoring and Analysis in Radiotherapy’ (SMART). Hierin worden alle incidenten geregistreerd.

Zorg verbeteren

Door alle incidenten te registreren, kunnen de processen op de afdeling Radiotherapie direct worden verbeterd. Zo kan worden voorkomen dat deze fout opnieuw wordt gemaakt en verbetert de zorg voor onze patiënten. Voor de medewerkers van de afdeling Radiotherapie is het belangrijk om naast incidenten ook kwaliteitsbreuken en bijna-incidenten te melden. Bijvoorbeeld als een procedure niet helemaal duidelijk of volledig is. Er kan dan al actie worden ondernomen voordat een incident daadwerkelijk plaatsvindt.

Analyse volgens de PRISMA-methode

Alle meldingen van incidenten die worden gedaan op de afdeling Radiotherapie, worden door een speciale SMART-commissie geanalyseerd. Dat gebeurt volgens de PRISMA-methode (Prevention, Recovery and Information System for Monitoring and Analyses in RadioTherapy). Door deze methode te gebruiken, kan de commissie meldingen van incidenten systematisch analyseren en de kern (basisoorzaken) van het voorval vaststellen.

De afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis is ook lid van de PRISMA-RT vereniging, een landelijke vereniging die bestaat uit 17 radiotherapie-instellingen die hebben besloten om samen te werken op het gebied van patiëntveiligheid. 

Gezamenlijke onderzoeken

Afgelopen jaar zijn er drie landelijke onderzoeken uitgevoerd op het gebied van patiëntveiligheid. Deze onderzoeken hadden betrekking op het vergeten van het ademcommando bij borstbestralingen, het maken van foto-opnames tijdens de bestraling en alertmeldingen. Alertmeldingen zijn meldingen in de computersystemen. Die meldingen komen soms niet op het goede moment, hebben geen betekenis of kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd. De onderzoeksresultaten worden met elkaar gedeeld en kunnen zo de patiëntveiligheid verhogen.

Gedreven door het leven

Bevlogenheid en gedrevenheid zit in het DNA van de medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Gedrevenheid om het beste uit onszelf te halen en onze patiënt elke keer opnieuw de best mogelijke zorg te geven. Want gezondheid, en daarmee het leven zelf, is ons belangrijkste goed. Catharina Ziekenhuis, Gedreven door het leven.

4000

Patiënten per jaar

Op de afdeling Radiotherapie van het Catharina Kanker Instituut worden jaarlijks ongeveer 4000 patiënten behandeld.

80 %

Van de patiënten komt van andere ziekenhuizen

Zo'n 80 % van de 4000 patiënten die per jaar in het Catharina Kanker Instituut worden bestraald is doorverwezen vanuit een ander ziekenhuis.

Actueel

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit specialisme, een specifieke behandeling of onderzoek? Bekijk dan de video’s of de patiëntenfolders van dit specialisme. Heeft u vragen over uw afspraak? Neem dan contact op.