Radiotherapie

Het Catharina Ziekenhuis heeft als een van de weinige ziekenhuizen in de regio een afdeling Radiotherapie. Per jaar komen op deze afdeling ongeveer 4.000 patienten voor radiotherapie, dat we vaak bestraling noemen.

Radiotherapie

Het Catharina Ziekenhuis heeft als één van de weinige ziekenhuizen in de regio een afdeling Radiotherapie. Per jaar komen op deze afdeling ongeveer 4.000 patiënten voor radiotherapie, dat we vaak 'bestraling' noemen. De afdeling is in het Catharina Kanker Instituut, waar op 1 locatie alle zorg voor patiënten met kanker is gebundeld.

Wat is Radiotherapie?

Radiotherapie noemen we ook wel bestraling. De bedoeling van radiotherapie is de zieke cellen (het kankergezwel) onherstelbaar te beschadigen. Radiotherapie kunnen we op twee manieren toepassen: als uitwendige bestraling en als inwendige bestraling. Meestal bestralen we uitwendig. De voorlichtingsfilms geven een goed beeld van de behandelingen.

Radiotherapie in het Catharina Kanker Instituut

De afdeling radiotherapie staat in het Catharina Ziekenhuis niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het Catharina Kanker Instituut. Zorgverleners die gespecialiseerd zijn in kanker werken hier intensief met elkaar samen. De artsen delen met elkaar veel kennis en kunde en werken ook nauw samen met regionale huisartsen en medisch specialisten uit het hele land. Het kan zijn dat u naar het Catharina Kanker Instituut komt voor alle onderzoeken en de behandeling. Het kan ook zijn dat u vanuit een ander ziekenhuis wordt verwezen naar de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis voor alleen de bestraling.

Het Catharina Ziekenhuis is een van de weinige ziekenhuizen die IORT aanbiedt. Omdat gezond weefsel op deze manier gespaard wordt, is de kans dat de patiënt klachten krijgt na de bestraling een stuk kleiner"

drs. Hetty van den Berg  Radiotherapeut

Bestraling tijdens de operatie

Als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland is het Catharina Ziekenhuis gespecialiseerd in Intra Operatieve Radiotherapie (IORT). Bij IORT kan de radiotherapeut tijdens de operatie een bestraling geven op de plaats waar de tumor is verwijderd. Hierdoor ontstaat zo min mogelijk schade aan de gezonde cellen. Het zijn meestal patiënten met endeldarmkanker of weke delen tumoren die voor deze behandeling in aanmerking komen. Vanaf 1 oktober 2012 is IORT ook mogelijk bij sommige borstkankerpatiënten. Lees meer over de IORT-behandeling bij borstkanker.

Het eerste gesprek met de radiotherapeut was heel fijn. Dat gaf me meteen het gevoel dat ik heel welkom was in het Catharina Ziekenhuis.”

Jos Gevers uit Schijndel werd in het Catharina Ziekenhuis bestraald.

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van de afdeling Radiotherapie is het oostelijke deel van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL): vooral Zuidoost Brabant en Noord Limburg. Dit gebied heeft ongeveer 1 miljoen inwoners. Het IKNL heeft de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis aangesteld als consulent: de radiotherapeuten adviseren diverse ziekenhuizen in de regio. Ook hebben zij wekelijks spreekuur in een aantal ziekenhuizen die voor radiotherapie verwijzen naar het Catharina Ziekenhuis.


Patiënten waarderen afdeling Radiotherapie Catharina Ziekenhuis

De afdeling Radiotherapie van het Catharina Kanker Instituut behoort volgens patiënten tot de top drie van Nederland. Met name de deskundigheid van het personeel en de omgang met de laboranten worden zeer hoog gewaardeerd. Ook het feit dat patiënten steeds met dezelfde radiotherapeut te maken krijgen en inspraak hebben op het tijdstip van de bestralingsbehandelingen, wordt als bijzonder prettig ervaren. Dat blijkt uit de uitkomsten van de CQ-index (Consumer Quality Index) Radiotherapie; een vragenlijst waarin concrete patiëntenervaringen met zorg worden gemeten.

Deel uw ervaring

Het Catharina Ziekenhuis wil haar zorg continu verbeteren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen. Was u tevreden of verliep iets juist niet naar verwachting? Dan horen we dat graag.

vragenlijst afdeling Radiotherapie


Heeft u vragen over de website van de afdeling Radiotherapie? Stuur een mailtje naar inforthwebsite@catharinaziekenhuis.nl

Zorg op 1 dag

Voor pijnbestrijdende (palliatieve) bestralingsbehandeling bieden wij u de service ‘One Stop Shop’. Bij One Stop Shop vinden het gesprek met de radiotherapeut, de voorbereiding en de bestralingsbehandeling plaats op 1 dag. Na de voorbereiding verwerken wij de gevens en wordt voor u een bestralingsplan gemaakt. Dit kost wel aandacht en tijd. Houdt u er rekening mee dat u een aantal uren op de afdeling Radiotherapie verblijft. Wij hebben hiervoor een speciale beddenruimte waar u kunt rusten, lezen en eventueel een lunch kunt nuttigen.


Tevredenheidsonderzoek

Dat onze zorg goed is en voldoet aan uw verwachtingen vinden wij heel belangrijk. In de vorm vanschriftelijke of digitale patiënttevredenheidsonderzoeken en interviews vragen wij patiënten dan ook heel regelmatig naar hun mening.

Patiënttevredenheidsonderzoek

In de patiënttevredenheidsonderzoeken staat de kwaliteit van de voorlichting en de informatievoorziening centraal. Er is hiervoor landelijk een specifieke enquête voor radiotherapie ontwikkeld. In 2013 zijn vanuit het Catharina ziekenhuis 199 patiënten benaderd de vragenlijst in te vullen. Er was een respons van ruim 73%. Het waarderingscijfer van patiënten voor radiotherapie was erg hoog. De gemiddelde score die door de patiënt gegeven werd aan de radiotherapie in het Catharina Ziekenhuis is maar liefst een 9,3! Ook beveelt maar liefst 88% van de patiënten de afdeling radiotherapie van het Catharina ziekenhuis beslist aan, 12% van de patiënten beveelt waarschijnlijk deze afdeling aan. De resultaten zijn in 7 thema’s onderverdeeld. Bij 6 van de 7 thema’s scoort het Catharina ziekenhuis bovengemiddeld en gelijk aan het gemiddelde. Bij 1 thema wordt net onder het gemiddelde gescoord. Er komt 1 verbeterpunt naar voren, informatie ontvangen over de keuze mogelijkheden van behandeling. Dit zal door de projectgroep opgepakt worden. De enquête wordt in 2015 herhaalt.

Deel uw ervaring

Sinds januari 2015 kunnen we via een ICT-tool de waardering van patiënten direct ontvangen en hier direct op reageren. Hierdoor krijgen we dagelijks inzicht in de ervaringen van onze patiënten waardoor we indien nodig direct verbeteracties in gang kunnen zetten.

De patiënt krijgt een flyer uitgedeeld, een aantal keer tijdens de behandeling. Hiermee kan de patiënt via deeluwervaring.nl of door de QR-code op de flyer te scannen met een mobiel apparaat, zijn of haar positieve en/ of minder positieve ervaring kwijt. Met deze ervaringen kunnen we als afdeling inspringen op de behoefte van de patiënt en onze zorg nog verder verbeteren.

Patiëntenparticipatie

Een andere manier om tevredenheid over de zorg te meten is door middel van een interview. Tijdens dit interview, onder leiding van een gespreksleider, bevragen we de patiënt over hun ervaringen van de zorg. We interviewen patiënten die zorg op 1 dag (One Stop Shop) hebben ontvangen. Dit interview vindt bij de patiënt thuis plaats.

We hopen zo, tijdens dit gesprek, een open en eerlijke terugkoppeling van de goede en eventueel minder fijne ervaringen van de zorg op 1 dag van de patiënt te ontvangen. De eerste patiënten zijn op dit moment geïnterviewd. Er zullen nog enkele interviews afgenomen worden zodat we een duidelijk beeld krijgen over dit specifieke behandeltraject.

Kwaliteit

Incidentregistratie en -analyse

Veiligheid vinden wij heel belangrijk. Door het zorgvuldig registreren van fouten en incidenten, het analyseren en het adequaat oppakken van verbeteringen, werken we voortdurend aan de kwaliteit van zorg.

SMART

Al sinds 1984 registreert de functiegroep radiotherapie incidenten. In eerste instantie gebeurde dit niet systematisch, maar in de jaren tachtig werden incidenten wel al uitgebreid besproken en geanalyseerd. In 1989 bracht de ontwikkeling van een standaardformulier meer eenheid in de registratie. In twee stappen werd in 1995 en 1997 het systeem omgevormd tot het huidige ‘ System for Monitoring and Analysis in Radiotherapy’ (SMART).

Procesafwijkingen

Een kwaliteitscirkel is opgebouwd uit een aantal gelijk gerichte handelingen die door één of meerdere disciplines wordt uitgevoerd. Deze handelingen zorgen voor een verantwoorde afronding van een deel van het radiotherapeutisch proces. Een procesafwijking kan worden hersteld door 'ingebouwde' voorzieningen in het radiotherapeutisch proces: de beveiliging. Een voorbeeld van een beveiliging is een geplande kwaliteitscontrole. Zo’n controle vindt plaats binnen de kwaliteitscirkel. Als binnen een kwaliteitscirkel een procesafwijking ontstaat, dan moet deze door een adequate beveiliging worden hersteld. In zo’n geval wordt er geen melding gedaan.

Er is sprake van een voorval als één van de volgende procesafwijkingen optreedt:

  • Kwaliteitsbreuk: een voorval dat geen ongewenste gevolgen heeft gehad doordat het op tijd en volledig is hersteld. Het voorval is echter niet binnen de kwaliteitscirkel ontdekt, maar in eencontrolemoment van een daarop volgende kwaliteitscirkel.
  • Bijna-incident: een voorval dat niet tot ongewenste gevolgen heeft geleid, doordat het volledig en op tijd is hersteld. Het voorval is echter niet in een vast controlemoment ontdekt.
  • Incident: een voorval dat tot ongewenste gevolgen heeft geleid.

Het is belangrijk naast incidenten ook kwaliteitsbreuken en bijna-incidenten te melden. Hierdoor komen bijvoorbeeld onduidelijke of onvolledige procedures aan het licht, waartegen actie kan worden genomen voordat er daadwerkelijk een incident heeft plaatsgevonden. Er kan dus veel worden geleerd van de informatie uit kwaliteitsbreuken en bijna-incidenten. Sinds 2008 worden alle meldingen geanalyseerd volgens de PRISMA methode (Prevention, Recovery and Information System for Monitoring and Analyses in RadioTherapy) Het bekende meldingsanalyse systeem PRISMA werd door Tjerk van der Schaaf vanuit de petrochemische industrie ontwikkelt voor de gezondheidszorg. Door het systematisch analyseren van meldingen kom je tot de kern (basisoorzaken) van het voorval. De verschillende basisoorzaken die aan het voorval ten grondslag liggen kunnen door middel van verschillende interventies aangepakt worden. De afdeling Radiotherapie van het Catharinaziekenhuis is ook lid van de PRISMA-RT vereniging. Dit is een landelijke vereniging bestaande uit 17 radiotherapie instellingen die hebben besloten om samen te werken op het gebied van patiëntveiligheid.

Om herhaling van incidenten zo klein mogelijk te houden is er de 2e helft van 2014 gestart met 3 onderzoeken waar meerdere afdelingen bij betrokken zijn. De onderwerpen zijn onderwerpen die voor meerdere afdelingen actueel zijn namelijk meldingen rondom breathhold, epid/xvi en alerts (de pop up alerts die je moet weg klikken in systemen, en die niet altijd begrepen worden, of altijd genegeerd moeten worden etc). Dit project wordt eind 2015 afgerond.

Gedreven door het leven

Bevlogenheid en gedrevenheid zit in het DNA van de medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Gedrevenheid om het beste uit onszelf te halen en onze patiënt elke keer opnieuw de best mogelijke zorg te geven. Want gezondheid, en daarmee het leven zelf, is ons belangrijkste goed. Catharina Ziekenhuis, Gedreven door het leven.

4000

Patiënten per jaar

Op de afdeling Radiotherapie van het Catharina Kanker Instituut worden jaarlijks ongeveer 4000 patiënten behandeld.

80 %

Van de patiënten komt van andere ziekenhuizen

Zo'n 80 % van de 4000 patiënten die per jaar in het Catharina Kanker Instituut worden bestraald is doorverwezen vanuit een ander ziekenhuis.

Actueel

Meer weten?

Wilt u zeker weten wat u te wachten staat? Dan kunt u altijd een van onze thema avonden bijwonen of maak een afspraak met een specialist die u alles over uw aandoening en de behandelwijze kan vertellen.