Spreekuur / themapoli

Komt u naar een specifiek spreekuur of themapoli? Voor sommige spreekuren gelden bijzondere tijden. U vindt ze hier.

Spreekuur/themapoli Telefoonnummer Route
Afdeling Endoscopie 040 - 239 87 85 route 411

Op de afdeling Endoscopie van het Catharina Ziekenhuis maken wij foto’s van uw maag, darm of lever. Met een cameraatje aan een flexibele stang kunnen we uw darmen van binnen bekijken. De afdeling Endoscopie is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur.

Functieafdeling Maag-Darm-Leverziekten 040 - 239 87 85 route 411

Op de functieafdeling Maag-Darm-Leverziekten voeren wij allerlei onderzoeken uit bij patiënten. Als u een onderzoek bij de functieafdeling moet ondergaan, hoort u dit van uw arts.

Polikliniek Maag-Darm-Leverziekten 040 - 239 97 50 route 420

Patiënten met maag-, darm- of leverklachten kunnen bij onze algemene polikliniek terecht. De afspraak bestaat uit een gesprek en eventueel een lichamelijk onderzoek. Indien nodig wordt een vervolgonderzoek afgesproken.

Spreekuur op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur

Telefonisch spreekuur MDL-verpleegkundige 040 - 239 97 50 route n.v.t.

De MDL-verpleegkundige is een verpleegkundige die een scholing heeft gevolgd tot MDL-verpleegkundige. Ze heeft zich gespecialiseerd heeft in de zorg voor patiënten die een maag-, darm-, of leveraandoening hebben zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en Barrett slokdarm. De MDL-arts heeft u informatie gegeven over uw aandoening. De ervaring heeft echter geleerd dat patiënten en hun naasten vaak behoefte hebben aan meer informatie en begeleiding.

De MDL-verpleegkundige kan u tijdens speciale spreekuren informatie, begeleiding en advies geven en uw vragen beantwoorden over:

  • Uw ziekte
  • De behandeling
  • Onderzoeken
  • Leefregels
  • Medicijngebruik en/ of het leren injecteren
  • Voeding
  • Het omgaan met klachten en/of beperkingen
  • Ondersteuning in de thuissituatie

De MDL-verpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt bij vragen en heeft regelmatig overleg met de MDL-arts. Zonodig verwijst ze u door naar andere hulpverleners.

Telefonisch spreekuur

De verpleegkundig specialist, Nancy Slegers, kunt u telefonisch bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur via het telefoonnummer 040 - 239 97 50.

De MDL-verpleegkundige, Mirjam van Loon kunt u telefonisch bereiken op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur via het telefoonnummer 040 - 239 97 50.

Bekkenbodemspreekuur 040 - 239 70 40 route 127

Voor bekkenbodemklachten kan het zijn dat een arts u doorwijst naar het bekkenbodemspreekuur in het Catharina Ziekenhuis. We noemen dit ook wel de bekkenbodempolikliniek. Problemen in het bekkenbodemgebied kunnen zich uiten in verschillende klachten. Denk aan urineverlies, verlies van ontlasting, verzakkingsklachten of als gevolg hiervan, seksuele problemen.Heeft u één van deze klachten, dan wordt u door de huisarts verwezen naar een medisch specialist in het ziekenhuis. De medisch specialist beoordeelt of een verwijzing nodig is naar het bekkenbodemspreekuur. In het Catharina Ziekenhuis werkt een team van zorgverleners samen aan de behandeling van deze klachten: een uroloog, gyneacoloog, maag- darm- leverarts, chirurg, bekkenfysiotherapeut, pyscholoog/seksuoloog en verpleegkundig specialisten. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in bekkenbodemproblemen.

De eerst afspraak op het bekkenbodemspreekuur is een gesprek met de verpleegkundig specialist. In dit gesprek wordt duidelijk of er meer onderzoek nodig is om uw klachten beter in beeld te brengen.Een volgende stap is het bespreken van uw klachten binnen het bekkenbodemteam. Er wordt een behandelplan voor u opgesteld dat de verpleegkundigspecialist telefonisch met u bespreekt. Zij maakt voor u een vervolgafspraak bij de juiste arts of therapeut.

Patiëntenfolder Bekkenbodemproblemen