Longgeneeskunde

Longgeneeskunde

040 - 239 56 00

ma-vr (08.30-16.30)

Route: 132

De longarts onderzoekt en behandelt aandoeningen en ziekten van het ademhalingsstelsel: de luchtwegen, de longen en de spieren die betrokken zijn bij de ademhaling. Voorbeelden zijn astma, longontsteking, infecties aan de ademhalingswegen en longkanker.

Op de afdeling longgeneeskunde werken de medisch specialisten samen met hun teams om de best mogelijke zorg te leveren aan patiënten met longaandoeningen. Onze longartsen zijn gespecialiseerd in de behandeling van longkanker, interstitiële longziekten, slaapgerelateerde ademhalingsproblemen, astma/ COPD en allergologie en desensibilisatie (ongevoelig maken voor een stof). Ook mensen die willen stoppen met roken kunnen bij het specialisme Longgeneeskunde terecht.

Sneldiagnostiek longkanker

Binnen het specialisme Longgeneeskunde is specifieke kennis aanwezig voor de diagnostiek en de behandeling van longkanker. Onze ervaren longartsen en longchirurgen doen moeilijke oncologische chirurgie en endoscopische ingrepen. Ook de sneldiagnostiek bij een afwijkende thoraxfoto (vlek op de long) is bijzonder in onze regio. Binnen drie dagen heeft u duidelijkheid over de mogelijke aandoening en de behandeling die hiervoor nodig is. De longartsen maken deel uit van het Catharina Kanker Instituut.

Slaapapneu

Bij slaapapneu treden tijdens de slaap adempauzes op. Apneu betekent ‘pauze’. Door het optreden van apneus kunnen dalingen van het zuurstofgehalte in het bloed ontstaan. De slaapkwaliteit kan hierdoor achteruit gaan. Patiënten ervaren dan klachten zoals vermoeidheid, slaperigheid en snurken. Enkele adempauzes tijdens de slaap zijn normaal. We spreken pas van een slaapapneusyndroom als iemand klachten heeft en er meer dan vijf adempauzes of zuurstofdalingen tijdens de slaap optreden. Onze longartsen bieden verschillende mogelijkheden om slaapapneu effectief te behandelen. Eén van de methoden is de behandeling met CPAP (Continuous Possitive Airway Pressure). Bij deze behandeling slaapt de patiënt met een masker op het gelaat. Door dit masker wordt lucht geblazen, waardoor de keelholte open blijft en zuurstoftekorten worden voorkomen.

De patiënt met slaapapneu krijgt voorlichting en begeleiding in het speciale CPAP spreekuur. De longartsen werken nauw samen met de KNO-artsen om de diagnose te stellen en de juiste behandeling in te zetten.

Astma/COPD

De longartsen bieden volledige zorg aan patiënten met astma/COPD. Als er onduidelijkheid is over de diagnose, kan de huisarts u verwijzen naar een speciaal spreekuur: de longarts stelt op diezelfde dag een diagnose. U weet snel waar u aan toe bent. Het behandelplan dat vervolgens wordt opgesteld, gaat direct naar uw huisarts.

Longaanval en COPD

In samenwerking met het Longfonds heeft het Catharina Ziekenhuis een video gemaakt over een longaanval. Veel mensen met COPD ondernemen geen actie bij een longaanval, terwijl dit wél noodzakelijk is. U kunt zelf veel doen om het risico op een longaanval te verkleinen en ziekenhuisopname te voorkomen. Met het longaanval actieplan leert u de signalen herkennen en weet u wat u moet doen.

 

Allergologie en desensibilisatie

De longartsen kunnen uitgebreid allergologisch onderzoek doen en zijn gespecialiseerd in desensibilisatie: een techniek om u ongevoelig te maken voor een bepaalde stof, bijvoorbeeld stoffen die u inademt (zoals gras en boompollen). Hooikoorts kan hiermee bestreden worden. Met deze behandeling kan de arts u ook ongevoelig maken voor de effecten van steken van wespen en bijen.

Wat zijn interstitiële longziekten?

De term interstitiële longziekten is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende aandoeningen, waaronder:

  • Sarcoidose;
  • Longfibrose;
  • Interstitiële longontstekingen;
  • Organiserende longontstekingen;

Al deze aandoeningen hebben te maken met het ‘interstitium’, de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten. Deze ruimte bevat onder andere fijne elastische vezels (bindweefsel) en cellen. De interstitiële longziekten tasten niet alleen deze tussenruimte aan. De longblaasjes, de bloedvaten, de luchtwegen en het longvlies kunnen allemaal betrokken zijn bij het ziekteproces.

Het Catharina ziekenhuis is voor ILD een regionaal verwijscentrum voor omliggende ziekenhuizen. Hierdoor kunnen patiënten in de regio met zeldzame en complexe longziekten ook in het Catharina Ziekenhuis worden behandeld. De longartsen van het Catharina Ziekenhuis werken samen met het Expertisecentrum voor interstitiële longziekten van het Sint Antonius ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein.

Onze medewerkers

Veelgestelde vragen


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden