Over Plastische chirurgie

Plastische chirurgie is een breed specialisme. Het bestaat uit drie onderdelen:

  • Reconstructieve chirurgie: operaties die de vorm of functie van een lichaamsdeel herstellen.
  • Handchirurgie: operaties bij beperkingen aan handen in het dagelijks leven.
  • Cosmetische chirurgie: cosmetische ingrepen aan het lichaam onderverdeeld in verzekerde en niet-verzekerde zorg.

Deel uw ervaring

Het Catharina Ziekenhuis wil haar zorg continu verbeteren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen. Was u tevreden of verliep iets juist niet naar verwachting? Dan horen we dat graag.

Vragenlijst polikliniek Plastische chirurgie

Reconstructieve chirurgie

Onder reconstructieve chirurgie verstaan we operaties die de vorm of functie van een lichaamsdeel herstellen. Denkt u hierbij aan het corrigeren van een litteken tot meer gecompliceerde ingrepen zoals herstel van vorm en functie na kankeroperaties, verkeersongevallen, brandwonden enzovoort.

Handchirurgie

Handchirurgie passen wij toe als u beperkingen ervaart aan uw handen tijdens uw dagelijks leven. Dit kunnen acute aandoeningen zijn, vaak veroorzaakt door ongevallen. Of het gaat om chronische aandoeningen zoals het Carpale tunnelsyndroom, de ziekte van Dupuytren of een peesschedeontsteking van de vinger.

Cosmetische chirurgie

Voor cosmetische chirurgie kunt u bij ons terecht als u ontevreden bent over een bepaald aspect van uw lichaam. Een cosmetische ingreep kan er toe bijdragen dat u zich prettiger voelt en dat u meer zelfvertrouwen krijgt. Als dat uw doel is, bent u bij ons aan het juiste adres.

Na uw eerste consult in het Catharina Ziekenhuis wordt vaak pas duidelijk of de zorg onder de verzekerde of niet-verzekerde zorg valt. Indien het niet-verzekerde zorg betreft wordt u nog steeds behandeld in de vertrouwde, professionele en veilige omgeving van het Catharina Ziekenhuis door onze plastische chirurgen, maar loopt het niet via uw zorgverzekeraar. Uw ingrepen worden hierbij uitgevoerd door CosMedic.

Meer informatie over niet-verzekerde zorg vindt u op de website van CosMedic.

Gebruik borstimplantaten blijft toegestaan

Het gebruik van (getextureerde) borstimplantaten heeft de afgelopen periode ter discussie gestaan. Er werd gesproken over een verband tussen borstimplantaten en BIA-ALCL, een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Na onafhankelijk onderzoek van het RIVM heeft het ministerie van VWS besloten om het gebruik van borstimplantaten toe te blijven staan. Er is daarom ook geen reden om eerder geplaatste getextureerde borstimplantaten preventief te verwijderen.

Bij borstreconstructies na borstkanker en ook bij borstvergrotingen wordt er regelmatig gebruik gemaakt van implantaten. Het RIVM concludeert na onderzoek samen met de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), dat er geen wetenschappelijke basis is voor een verbod op deze implantaten en dat deze implantaten veilig gebruikt kunnen worden.

Wanneer u een implantaat heeft en de volgende bevindingen van toepassing zijn, is het belangrijk om contact op te nemen met uw plastisch chirurg:

  • Plots groter geworden borst
  • Recente veranderingen van knobbels in de borst of oksel en/of harder geworden borst (kapselcontractie)
  • Aanhoudende pijnklachten in de borst
  • De prothese zit al meer dan 10 jaar in het lichaam en is nog nooit gecontroleerd

Zolang u geen klachten heeft, of indien bijzonderheden of afwijkingen na ons onderzoek zijn uitgesloten, is het bij geen enkel type implantaat noodzakelijk om deze preventief te verwijderen. Er blijven natuurlijk ook alternatieven waarbij geen implantaten nodig zijn om borsten te reconstrueren en/of op te vullen.

Achtergrondinformatie

Aanleiding voor het RIVM-onderzoek was een eerder besluit van de Franse Inspectie (ANSM) om bepaalde merken getextureerde implantaten te verbieden vanwege een mogelijk verband dat wordt gelegd tussen deze implantaten en het krijgen van BIA-ALCL (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma). Door alle bestaande wetenschappelijke studies grondig te onderzoeken en door met Inspecties van meerdere landen te spreken, heeft het RIVM samen met de IGJ geconstateerd dat er geen wetenschappelijke grondslag is voor een algeheel verbod. Een conclusie die minister Bruins van VWS heeft overgenomen en die ook in lijn is met zowel de eerdere verklaring van de Amerikaanse FDA (Food & Drug Administration), als met de standpunten van de Inspecties van alle andere landen in de wereld behalve Frankrijk. Voor verdere actuele informatie kunt u zich wenden tot de site van de NVPC ( www.nvpc.nl ) of het RIVM (www.rivm.nl)Actueel

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit specialisme, een specifieke behandeling of onderzoek? Bekijk dan de video’s of de patiëntenfolders van dit specialisme. Wilt u graag persoonlijk advies van één onze specialisten? Maak dan een afspraak.