Poli's & spreekuren

  • De poliklinieken van het Catharina Ziekenhuis zijn geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur.
  • Enkele afdelingen, zoals verloskunde en de huisartsenpost – spoedeisende hulp hebben afwijkende openingstijden.
  • Bezoektijden vindt u hier.
  • Op feestdagen wijken we af van deze tijden.

Filter op afdeling:
Afdeling Telefoonnummer Route Openingstijden
0 tot 3 jarigen poli 040 - 239 92 00 58
Adoptiepolikliniek 040 - 239 92 00 58
Allergie poli 040 - 239 71 30 408 ma-vr (8.15-12.00 en 13.15-16.00)
Astma adviespolikliniek (telefonisch) 040 - 239 56 00 132 ma-vr (8.30-12.00 en 13.00-16.30)
Audiometrie/gehoorverlies poli 040 - 239 71 30 93 ma-vr (8.15-12.00 en 13.15-16.00)
Bekkenbodempolikliniek 040 - 239 93 00 77 ma-vr (8.30-16.30)
Bekkenbodemspreekuur 040 - 239 70 40 127
Bloedafname 430 ma-vr (08.00-19.30, na 17.00 alleen op afspraak)
Borstreconstructie polikliniek 040 - 239 71 20 136
Borstwand poli 040 - 239 86 80 112
Brachytherapie bij prostaatkanker poli 040 - 239 70 40 218
Cardiogenetica poli 040 - 239 70 00 111
Cardiologie poli 040 - 239 70 00 111 ma-vr (08.30-16.30)
Cardiothoracale chirurgie poli 040 - 239 86 80 112 ma-vr (08.30-17.00)
Chirurgie poli 040 - 239 71 50 120 ma-vr (08.30-16.30)
Colposcopie spreekuur 040 - 239 93 00 77 alleen op afspraak
Congenitale handafwijkingenpoli 040 - 239 71 20 136 ma-vr (08.00-12.00 en 13.30-16.00)
COPD adviespolikliniek (telefonisch) 040 - 239 56 00 132 ma-vr (08.30-12.00 en 13.00-16.30)
Cosmetisch spreekuur 040 - 239 71 20 136 ma-vr (08.00-12.00 en 13.30-16.00)
CPAP/OSAS spreekuur 040 - 239 56 00 132 do (09.00-12.00 en 13.00-16.30)
CTS spreekuur 040 - 239 94 00 86
Diabetesverpleegkundigen (telefonisch spreekuur) 040 - 239 59 22 081 ma-vr (8.30-9.30 en 11.30-12.30)
Downpoli 040 - 239 92 00 58
Duizeligheid poli 040 - 239 71 30 408 ma-vr (08.15-12.00 en 13.15-16.00)
Dystonie/botulinetoxine spreekuur 040 - 239 94 00 86
Echo-poli Gynaecologie 040 - 239 93 00 77 ma-vr (8.30-16.30)
Echo-poli Verloskunde 040 - 239 93 00 77 ma-vr (08.30-16.30)
Endocrinologie (incl. fractuur- en osteoporosepoli) 040 - 239 59 00 081
Familiaire hypercholesterolemie polikliniek 040 - 239 92 00 58
Fertiliteit spreekuur | IVF laboratorium 040 - 239 81 90 77 ma-vr (08.30-16.30 spreekuur, 08.00-12.00 telefonische bereikbaarheid)
Geheugenonderzoekcentrum 040 - 239 91 50 56
Geheugenpolikliniek 040 - 239 91 50 56
Gipsspreekuur 040 - 239 71 80 387
Groeistoornissen poli 040 - 239 92 00 58
Gynaecologische oncologie poli 040 - 239 66 77 203-204 ma-vr (8.30-16.30)
Handenpolikliniek 040 - 239 71 20 136 ma-vr (8.00-12.00 en 13.30-16.00)
Hartfalen poli 040 - 239 70 00 111 ma-vr (09.00-11.00 en 14.00-16.00)
Hartfunctieafdeling 040 - 239 87 60 114 ma-vr (08.00-17.00)
Hartrevalidatie poli 040 - 239 70 00 111
Hematologie polikliniek 040 - 239 66 22 217
Herniaspreekuur 040 - 239 94 00 86
HIV-behandelcentrum 040 - 239 59 00 081
Hoofd/hals polikliniek 040 - 239 71 20 136 ma-vr (08.00-12.00 en 13.30-16.00)
Hoofdpijnpoli kinderen 040 - 239 92 00 58
Hysteroscopie spreekuur 040 - 239 93 00 77 Alleen op afspraak
Implantologie spreekuur 040 - 239 70 30 398 ma-vr (14.00-16.30)
Infectieziekten 040 - 239 59 00 081
Inwendige geneeskunde poli 040 - 239 59 00 081 ma-vr (08.30-16.30)
Kaakchirurgisch spreekuur 040 - 239 70 30 92 ma-vr (08.00-16.30)
Kinderallergiepolikliniek 040 - 239 92 00 58 wo (08.30-16.30)
Kinderdiabetespoli 040 - 239 92 00 58
Kindergeneeskunde poli 040 - 239 92 00 58 ma-vr (08.30-16.30)
Kinderneurologie spreekuur 040 - 239 94 00 86
Kinderoncologie spreekuur 040 - 239 92 00 58
Kinderpsychiatrie spreekuur 040 - 239 92 00 58
Kinderspreekuur 040 - 239 71 80 117 ma-vr (08.30-16.30)
KNO poli 040 - 239 71 30 93 ma-vr (08.30-12.30 en 13.15-16.00)
Kwetsbare en oudere patiënten met endeldarmkanker spreekuur 040 - 239 66 00 217 ma-vr (08.30-17.00)
Lactatiekundige (telefonisch spreekuur) 040 - 239 81 03 wo (09.30-10.30)
Lactatiekundige spreekuur 040 - 239 93 00 77 di (18.00-20.00) en do (09.00-11.00)
Maag-, Darm- en Leverziekten Endoscopie 040 - 239 87 85 411 ma-vr (08.30-16.30)
Maag-Darm-Leverziekten poli 040 - 239 97 50 420 ma-vr (08.30-16.30)
Menière poli 040 - 239 71 30 408 ma-vr (08.15-12.00 en 13.15-16.00)
MKA algemeen spreekuur / behandel spreekuur 040 - 239 70 30 92 ma-vr (08.00-16.30)
MS-spreekuur 040 - 239 94 06 86
Mulitidisciplinair Dagonderzoekcentrum (MDOG) 040 - 239 91 50 56
Multidisciplinaire Nierfalenpolikliniek (MNP) 040 - 239 58 00 102 wo (09.30-12.00)
Neurochirurgie 040 - 239 94 00 86
Neurofibromatosepoli 040 - 239 92 00 58 4 x per jaar
Neurologie poli 040 - 239 94 00 086 ma-vr (08.30-16.30)
Niet-functionerende prothesespreekuur 040 - 239 71 80 117 ma-vr (08.30-16.30)
Obesitas/bariatrie poli 040 - 239 98 50 278 ma-vr (08.30-16.30)
Oncologisch spreekuur 040 - 239 70 40 127
Oncologische chirurgie 040 - 239 66 00 217 ma-vr (8.00-16.30)
Optometriespreekuur 040 - 239 72 00 095 ma-vr (08.00-16.30)
Orthoptiespreekuur 040 - 239 72 00 095 ma-vr (08.00-16.30)
OSAS (slaap apneu) spreekuur 040 - 239 70 30 398 ma-vr (14.00-16.30)
Osteotomie spreekuur 040 - 239 70 30 398 ma-vr (14.00-16.30)
Pacemaker- en ICD-poli 040 - 239 70 00 111 ma-vr (08.30-15.30)
Pancreaspolikliniek 040 - 239 66 00 217
Parkinsonspreekuur 040 - 239 94 00 86
Pijngeneeskunde poli 040 - 239 85 00 371 ma-vr (08.30-16.30)
Plagiocefaliespreekuur 040 - 239 92 00 58 do of vr
Plaspolikliniek 040 - 239 70 40 127 ma-woe (12.00-13.00)
Poep- en plaspoli 040 - 239 92 00 58
Poeppoli 040 - 239 92 00 58
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 040 - 239 70 30 398 ma-vr (08.00-16.30)
Polikliniek Nierziekten 040 - 239 58 00 102 ma-vr (08.30-16.30)
Polikliniek Orthopedie 040 - 239 71 80 117 ma-vr (08.30-16.30)
Polikliniek Revalidatiegeneeskunde 040 - 239 94 06 86 ma-vr (08.30-16.30)
Polispreekuren door geriaters, verpleegkundigen of arts-assistenten 040 - 239 91 50 56 ma (09.00-12.30 en 13.30-17.30), di (13.30-15.30), wo (09.00-17.00), do (09.00-12.30 en 13.30-15.30), vr (09.00-10.30 en 13:30-15:30)
POP-poli 040 - 239 93 00 77 Alleen op afspraak
POS cardiothoracale chirurgie poli 040 - 239 86 80 114 ma-do (08.30-15.00)
Proctologie 040 - 239 71 50 395 ma (13.00-16.30) en wo (08.30-12.00)
Regionaal MS Centrum Oost-Brabant 040 - 239 94 00 86
Rugspreekuur 040 - 239 7180 117 ma-vr (08.30-16.30)
SAAS poli 040 - 239 56 00 132 ma-do (08.30-11.00)
Schisis polikliniek 040 - 239 71 20 136 ma-vr (08.00-12.00 en 13.30-16.00)
Schoenenspreekuur 040 - 239 94 06 86
Sneldiagnostiek longcarcinoom 040 - 239 56 00 132
Snurk en slaapapneu 040 - 239 71 30 408 ma-vr (08.15-12.00 en 13.15-16.00)
Speekselklierafwijkingen en Oral Medicine spreekuur 040 - 239 70 30 398 ma-vr (14.00-16.30)
Spreekuur diëtisten 040 - 239 88 69 081
Spreekuur mondhygiëniste 040 - 239 70 33 398 ma-vr (08.00-16.30)
Spreekuur MS-verpleegkundige 040 - 239 94 00 86
Spreekuur Neuro-oncologie 040 - 239 66 00 218
Spreekuur Oculenti Contactlenspraktijken 040 - 246 79 37 099 ma-vr (08.30-12.00 en 13.00-17.00, oneven weken op vr tot 15.00)
Spreekuur orthopedisch schoenmaker 040 - 239 71 80 117 di en do (13.00-16.30)
Spreekuur Parkinsonverpleegkundige 040 - 239 94 00 86
Stemafwijkingen 040 - 239 71 30 408 ma-vr (08.15-12.00 en 13.15-16.00)
Stomapoli 040 - 239 75 66 217
Stoppen met roken polikliniek 040 - 239 56 00 - ma-vr (08.30-12.00 en 13.00-16.30)
Telefonisch spreekuur IVF-verpleegkundige 040 - 239 81 90 77 Alleen op afspraak (8.00-12.00)
Telefonisch spreekuur MDL-verpleegkundige 040 - 239 97 50 ma-vr (9.00-10.00)
TIA polikliniek 040 - 239 94 00 86
Trauma spreekuur MKA 040 - 239 70 30 92 ma-vr (08.15-16.30)
Traumachirurgie poli 040 - 239 71 50 387 ma-do (13.00-16.30)
Urologie poli 040 - 239 70 40 130 ma-vr (08.30-16.30)
Urologisch Behandelcentrum 040 - 239 70 40 130 ma-vr (08.30-17.00)
Vaatchirurgie poli 040 - 239 71 50 120 ma-vr (08.30-15.00)
Vasculaire interne geneeskunde 040 - 239 59 00 081 ma-vr (08.30-17.00)
Vasculaire neurologie poli 040 - 239 94 00 086 ma-vr (08.30-16.30)
Vasectomie poli 040 - 239 70 40 395
Verloskamers 040 - 239 81 40 482 24/7
Verpleegkundig spreekuur longkanker na een longoperatie 040 - 239 56 00 132 vr (13.30-15.00)
Versie spreekuur 040 - 239 93 00 97 ma-vr (8.30-16.30)
Verstandelijk gehandicapten, gecombineerd spreekuur met arts 040 - 239 94 06 86 ma-vr (08.30-16.30)
Voetspreekuur 040 - 239 71 80 117 ma-vr (08.30-16.30)
Vulvapolikliniek 040 - 239 93 00 77 ma-vr (08.30-16.30)

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden