Prof. dr. R.L.M. (Ruud) Bekkers

Prof. dr. R.L.M. (Ruud) Bekkers

Afdeling(en)
Catharina Kanker Instituut
Gynaecologie
Verloskunde
Aangesteld
BIG registratienr.
99032299301

De opleiding Geneeskunde volgde ik aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vervolgens heb ik in Zeist en Oss de opleiding tot tropenarts gevolgd. Ook heb ik 4,5 jaar in Kwazulu (een thuisland van Zuid-Afrika) gewerkt. Na terugkeer uit de tropen ben ik in Nijmegen opgeleid tot gynaecoloog. Ik promoveerde op de relatie tussen HPV en voorstadia van baarmoederhalskanker en specialiseerde in gynaecologische oncologie in Nijmegen, Melbourne (Australie) en Newcastle (Engeland).

Van 2005 tot 2016 werkte ik als gynaecologisch oncoloog in het Radboudumc in Nijmegen, met als speerpunten minimaal invasieve technieken, onderzoek naar oorzaken en preventie van baarmoederhalskanker. Ook was ik verantwoordelijk voor de opleiding van artsen tot gynaecoloog. Mijn belangrijkste aandachtsgebied voor patiëntenzorg is minimale invasieve chirurgie, met name robotchirurgie, waardoor patiënten veel sneller herstellen dan na operaties waarbij grote sneden worden gemaakt.

Naast de patiëntenzorg begeleid(de) ik diverse promovendi met hun onderzoek binnen de gynaecologische oncologie, ben ik docent van diverse cursussen op het gebied van gynaecologie en gynaecologische oncologie, leid ik artsen op tot gynaecoloog en gynaecologen tot gynaecologisch oncoloog. Landelijk en internationaal ben ik actief als voorzitter van de werkgroep cervix uteri, bestuurslid van de pijler oncologie van de NVOG, lid van de commissie wetenschap van de NVOG en bestuurslid van de DGOG. Aan meer dan 90 wetenschappelijke artikelen en diverse boeken heb ik mijn bijdrage geleverd.

Aandachtsgebieden

 • Minimaal invasieve (robot)chirurgie
 • Innovatieve technieken om behandelingen te verbeteren en tegelijkertijd nadelen van behandeling te voorkomen
 • Voorkomen en behandelen van baarmoederhalskanker

Opleidingen & ervaringen

 • Geneeskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen (’83-91)
 • Tropenopleiding, Lorentz ziekenhuis Zeist, en St Annaziekenhuis Oss (‘91-93)
 • Gynaecologie RadboudUMC Nijmegen en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen (’97-03)
 • Gynaecologisch oncologie, Radboudumc Nijmegen, Royal Womens Hospital Melbourne Australie, Gateshead oncology Center, Newcastle Engeland (’03-05)
 • Promotie op HPV en behandeling van voorstadia van baarmoederhalskanker 2003

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter werkgroep cervix uteri (NVOG)
 • Bestuurslid Dutch Gynaecological oncology group
 • Bestuurslid Werkgroep oncologische gynaecologie (NVOG)
 • Voorzitter richtlijn commissie CIN, AIS en VAIN
 • Vice voorzitter richtlijn fertiliteit bij vrouwen met kanker
 • Lid richtlijn cervix cytologie en cervix carcinoom
 • Bestuurslid pijler wetenschap (NVOG)
 • Bestuurslid gynaecongres commissie
 • Lid Nivel expert groep robotchirurgie

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Werkgroep oncologische gynaecologie (WOG)
 • Werkgroep cervix uteri (WCU)
 • International Gynecologic Cancer Society (IGCS)
 • European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
 • Gynecologic cancer intergroup (GCIG)
 • Society of European Robotic Gynaecological Surgery (SERGS)
 • European Federation of Colposcopy (EFC)
 • International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)
 • Werkgroep gynaecologische endoscopie (WGE)
 • European Society for Gynecological Endoscopy (ESGE)
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Regionaal Overleg Oncologische Gynaecologie (ROGY)

Publicaties

Blog: Ode aan azijn

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden