dhr. B. (Bob) Smit

kinderdiabetes-verpleegkundige

Ik ben werkzaam op de polikliniek Kindergeneeskunde als kinderdiabetesverpleegkundige. Ik houd me bezig met het begeleiden van kinderen/jongeren met diabetes en hun ouders/verzorgers. Deze werkzaamheden worden voornamelijk poliklinisch uitgevoerd. Daarnaast kan het in incidentele gevallen noodzakelijk zijn dat ik in de kliniek werkzaam ben als één van de kinderen is opgenomen op de kinderafdeling.

De kinderdiabetesverpleegkundigen hebben de mogelijkheid huis- en/of schoolbezoeken af te leggen en hebben vanuit hun functie veel contact met alle betrokkenen in de omgeving van het kind/de jongere met diabetes. Hierbij kun je denken aan school, sportclubs, jeugdzorg en dergelijke. Als kinderdiabetesverpleegkundige heb ik de zelfstandige bevoegdheid om medicatie voor te schrijven. Dit is in het BIG-register opgenomen en binnen het ziekenhuis is dit ook zo vastgelegd. Het kinderdiabetesteam bestaat naast kinderdiabetesverpleegkundigen uit kinderartsen, diëtiste, psycholoog en maatschappelijk werk. Door de fysieke nabijheid op de polikliniek zijn er dan ook korte lijnen in de communicatie.

Daarnaast houd ik me bezig met de instructie van groeihormooninjecties aan kinderen met een groeihormoon deficiëntie en hun ouders/verzorgers.

Aangesteld

2001

Specialisme(n) / afdeling(en)

Aandachtsgebied(en)

  • Diabetes
  • Groeihormoon

Opleidingen & ervaringen

  • Opleiding Diabeteseducatie SSSV 2002
  • Post HBO Opleiding Diabetesverpleegkundige Hogeschool Utrecht 2003
  • Farmacotherapie Hogeschool Utrecht 2011
  • Good Clinical Practice (GCP) 2015

Lidmaatschappen

  • V&VN Diabeteszorg
  • International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)

Overzicht specialisten Kindergeneeskunde